Ve čtvrtek 13. června byla veřejnosti představena publikace s názvem Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou: psáno zábřežským farářem Josefem Bilčíkem v letech 1870-1883. Jedná se o doslovný přepis staré kroniky z 2. poloviny 19. století doplněný o téměř 200 kritických poznámek, vysvětlivek a komentářů. Nechybí ani osmnáct obrazových příloh (fotografie, pohlednice, mapy) a rejstřík pro snadnější vyhledávání. Cílem této práce je zpřístupnit široké veřejnosti dějiny m. ob. Ostrava-Jih v nově založené edici nesoucí název Písemné památky m. ob. Ostrava-Jih.

Publikaci vydal městský obvod Ostrava-Jih. Autorem textu je kronikář obvodu Petr Lexa Přendík, sazbu a grafiku provedl Martin Zálesný.

Farářova kronika

Archivní dokument vytvořený prvním zábřežským farářem Josefem Bilčíkem popisuje přerod Zábřehu v průmyslovou periferii, líčí (mnohdy až úsměvně) mezilidské problémy, lidské přečiny, výstavbu v obci; dokument se ohlíží také do 18. století, detailně vykresluje podobu kostela a farského obydlí v zámku; popisuje vznik zábřežské farnosti a poskytuje řadu unikátních svědectví o již neexistujících reáliích starého Zábřehu.

Křest knihy

Křest publikace probíhal 13. června od 19. hodiny v kostele Navštívení Panny Marie ve starém Zábřehu. Sám autor připravil program křtu, který trval necelou hodinu. Na úvod zazněla Pavana M. Ravela ve varhanním podání ředitele místeckého kůru Jana Strakoše, načež chrámem zazněla úvodní slova staré kroniky. Současný kronikář P. L. Přendík následně představil nejen publikaci, na níž pracoval 14 měsíců, ale také okolnosti vzniku originálního díla, jeho zařazení do kontextu doby i historické vědy. Nechyběly ani ukázky historických snímků na promítacím plátně. Vše bylo prokládáno opět varhanními ukázkami, resp. variacemi na téma Christus Vincit É. Bédarda. Knize požehnal představitel zábřežské farnosti Vítězslav Řehulka a pokropil knihu příznačnou tekutinou – vodou z řeky Odry, o níž se v publikaci častokrát píše.

Knize požehnal zábřežský farář Vítězslav Řehulka.
Knize požehnal zábřežský farář Vítězslav Řehulka.

Po představení knihy následovala autogramiáda. Knihu lze nyní zakoupit ve vybraných knihkupectvích na území m. ob. Ostrava-Jih a v recepci kulturního střediska K-Trio.

Prodej knih v kostele v Zábřehu
Prodej knih v kostele v Zábřehu