Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl u příležitosti 75. výročí osvobození vydat knihu, která by se zabývala 2. světovou válkou v jižním prostoru města. Byla to celkem složitá práce, uvážíme-li, že kniha začala vznikat 5. března 2020 a vydána měla být k 30. dubnu 2020, kdy si obvod bude připomínat 75 let od svého osvobození Rudou armádou a československými jednotkami. Na mně bylo, abych napsal veškeré texty, sehnal archivní dokumenty a fotografie. V době koronavirových zákazů to byl oříšek. Veškeré cesty k minulosti byly zavřené.

Začal jsem dokončovat první kapitoly o své nemocenské, kdy mi nebylo dobře, ale hnal mě termín odevzdání. Aby se vše stihlo, bylo třeba být do měsíce hotov s finálním tiskovým podkladem, chudák grafik. Naštěstí jsem již od 70. výročí osvobození shromažďoval různé rozhovory, řada z nich vznikla díky projektu Paměť Ostravy, který běží pod záštitou Jarmily Burešové. Abych to zkrátil: také díky ochotným sběratelům fotografií a pohlednic, různých ručně psaných a získaných vzpomínek, dříve otištěných vzpomínek a záznamům v obecních kronikách se podařilo během měsíce usilovné práce vytvořit 120 stránkovou publikaci naditou historickými snímky a dobovými skeny archiválií. Přesně po měsíci od začátku práce jsme šli do tisku – bylo to 5. dubna 2020. Na konci mi bylo smutno nejen ze zpracovaného tématu – z těch, kteří do této publikace přispěli, se nedožil výsledku ani jediný.

Kniha dostala oficiální hlavičku: 75 let od osvobození Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu nad Odrou, název Ostrava-Jih v časech 2. světové války a podtitul dějiny-kroniky-vzpomínky-rozhovory-fotografie.

Něco o knize – co vše v ní naleznete?

Kniha popisuje válečná léta v městské části Ostrava-Jih, a to s odstupem 75 let od konce 2. světové války. Je to už nebo teprve 75 let? Tak začíná kniha. Základ publikace tvoří vzpomínky a rozhovory s místními pamětníky okupace. Velký prostor je rovněž věnován záznamům tehdejších kronik, dobovým dokumentům a fotografiím. nechybí ani informace o významných členech odboje, po kterých je pojmenována řada ulic či veřejných prostranství v obvodu Ostrava-Jih.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První se všeobecně věnuje průběhu 2. světové války na Jihu. Naleznete v ní příspěvek o válce v Hrabůvce. Samostatná část je věnována Františku Novákovi, který z Hrabůvky utekl do Británie a zapojil se do RAF. Nechybí ani jiný útěk, s přívlastkem Velký – kapitola se zabývá zastřelením dvou pilotů v Hrabůvce, kteří utekli z německého tábora Stalag. Další část se věnuje spojeneckém bombardování Ostravy a Zábřehu v srpnu 1944, která je doplněna seznamem obětí v Zábřehu, jedná se o 128 jmen.

Druhý oddíl tvoří dva obsáhlé přepisy textů obecních kronik Výškovic a Zábřehu, které doplňují kapitolu o Hrabůvce z prvního oddílu. Zatímco výškovická pamětní kniha líčí průběh let 1939–1945, zábřežská se věnuje detailně osvobození obce dne 30. dubna 1945 a následným krutým nočním bojům.

Předposlední část je tvořena pěti písemnými vzpomínkami, respektive vzpomínkami a přepsanými rozhovory. Naleznete tu paměti Rudolfa Pešky, pozdějšího ředitele VŽKG, na osvobození Zábřehu a Ostravy. Ty jsou doplněny vlastními zážitky zábřežáka Květoslava Tučníka, který měl v době konce války necelých patnáct let. Nechybí ani vzpomínky Oty Srubka, kronikáře obvodu Ostrava-Zábřeh z 50. let 20. století, který přiblížil konec války v Hrabůvce. Stejný čas, místo i děj pak popsal také Antonín Blažek (1928–2018). Závěrečná a nejdelší část pochází z pera Karla Hořínka, jenž popsal osvobození Výškovic.

Závěrečný oddíl je věnován dvěma rozhovorům. Oba jsou zaměřeny na válečné období v Zábřehu nad Odrou. Jaroslav Ermis (1928–2020) vzpomněl na průběh celé války, zatímco Květoslav Tučník (1930–2018) přiblížil prostřednictvím své paměti nálet z 29. srpna 1944.

Ještě bych dodal…

V publikaci naleznete 68 obrázkových příloh. Vybral jsem takové snímky, které byly vytvořeny ve válečném období nebo s dějinami války nějakým způsobem souvisí. Díky rodinným archivům – zejména Hany Palatové a Stanislava Mazurka – se podařilo vůbec poprvé otisknout dosud nezveřejněné fotografie z časů 2. světové války. Mezi ilustracemi naleznete např. také válečné plány jednotlivých čtvrtí městského obvodu Ostrava-Jih.

Za grafickou podobou knihy stojí Martin Zálesný, s nímž jsme strávili nejedno odpoledne/večer/noc nad úpravami výsledného produktu. Kniha vyšla v nakladatelství MONTANEX, ISBN: 9788072254712.