V roce 2020 vyšla publikace s názvem Pamětní kniha obce Výškovice: Psáno výškovickými kronikáři v letech 1923–1966. Jedná se o druhý díl v loňském roce založené Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih, který si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti prostřednictvím autentických textů historii jednotlivých částí nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Před kaplí Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích byla kniha 23. října 2020 symbolicky pokřtěna vodou z blízké výškovické tůně.

Kronikář městského obvodu Petr Lexa Přendík k obsahu uvedl: „Jedná se o zcela autentický přepis dvou nejstarších výškovických kronik z let 1923–1966, který zachycuje dějiny Výškovic od jejich založení do časů, kdy byla obec připojena k městu Ostravě s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště Nové Výškovice. Jak se v textu mění doba, mění se jazyk, styl i obsah zápisů, jež přinášejí dosud neznámá fakta o dějinách Výškovic.“ Aby byl původní text srozumitelný i dnešním čtenářům, musel jej autor doplnit o zhruba 250 komentářů, vysvětlivek a poznámek.

Naprostým unikátem je pak obrázkový doprovod. V knize o 284 stranách naleznete 130 většinou neznámých historických snímků dokumentujících podobu starých Výškovic. Značná část z nich pochází ze sbírky Stanislava Mazurka. „Vážil jsem si spolupráce s lidovým písmákem Stanislavem Mazurkem ze starých Výškovic, který celý život zasvětil sběru informací a fotografií k dějinám obce. Bohužel, krátce před odesláním publikace do tisku nás pan Mazurek navždy opustil. Právě jemu je věnovaná publikace o starých Výškovicích, jejichž zanikající podobu celý život mapoval,“ dodal Přendík. Podíl na přípravě publikace o dějinách Výškovic však měla i celá řada obyvatel starých Výškovic, kteří ochotně poskytli rodinná alba k nahlédnutí a pořízení jejich digitálních kopií.