V následujících přehledech naleznete vyčerpávající seznam mých článků, které jsou zaměřeny většinou na historii a současnost Ostravy a Ostravska.

2021

leden

Jižní listy o sobě samých v proměnách času, Jižní listy leden 2021, s. 20.

O založení Mariánských Hor, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, leden 2021, s. 4.

Napříč Jihem: vodní toky, prameny, tůně, rybníky, Jižní listy, leden 2021, s. 21.

Opustil nás Vladimír Kutý, jediný přednosta vítkovického nádraží (v letech 1965–1994), web nadrazivitkovice.cz, leden 2021.

únor

Opustil nás jediný přednosta vítkovického nádraží, Jižní listy, únor 2021, s. 19.

Znáte všechny publikace o historii Jihu?, Jižní listy, únor 2021, s. 22.

Nejstarší mariánskohorský hostinec, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, únor 2021, s. 5.

Napříč Jihem: Důležité komunikace obvodu, Jižní listy, únor 2021, s. 20–21.

březen

Pravěké nálezy v Zábřehu, Jižní listy, březen 2021,. s. 27

Napříč Jihem: průvodce církevními památkami obvodu, Jižní listy, březen 2021, s. 28 a 29.

duben

Hostinec U Koule, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, duben 2021, s. 6.

Napříč Jihem: pomníky a umělecká díla, Jižní listy, duben 2021, s. 20 a 21.

Osvobození Zábřehu-Družstva pohledem jeho obyvatel, Jižní listy, duben 2021, s. 22.

květen

Napříč Jihem: stromy, lesy, parky, Jižní listy, květen 2021, s. 20 až 21.

Družstevní osada v Zábřehu slaví sto let, Jižní listy, květen 2021, s. 22.

Jak Mariánské Hory ke statutu města přišly – první část, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, květen 2021, s. 4.

2020

leden

Josef Chalupník, zakladatel družstevní čtvrti v Zábřehu nad Odrou, Jižní listy, leden 2020, s. 19.

únor

Minulost náměstí v prostoru našeho obvodu, Jižní listy, únor 2020, s. 20 a 21.

březen

Arnošt Korner a jeho architektonické dílo na území Ostravy a našeho obvodu, Jižní listy, březen 2020, s. 21.

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (1), web Po stopách minulosti, březen 2020.

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (2), web Po stopách minulosti, březen 2020.

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (3), web Po stopách minulosti, březen 2020.

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (4), web Po stopách minulosti, březen 2020.

Pomník esperanta v Rottrově sadu v Zábřehu-Družstvě, bulletin Krásná Ostrava 01/2020, s. 34–36.

duben

Unikátní nálezy z kostelní báně vydaly svědectví našich předků, Jižní listy, duben 2020, s. 19.

Co vyprávějí kroniky o osvobození obvodu na konci dubna 1945?, Jižní listy, duben 2020, s. 20 a 21.

14. dubna 1288: první zmínka o prostoru Zábřehu nad Odrou, web Po stopách minulosti, duben 2020.

květen

Křehký a plachý Vojtěch Martínek, Jižní listy, květen 2020, s. 20 a 21.

červen

K minulosti a současnosti cyklistiky na Jihu (1): kola v éře spolků, Jižní listy, červen 2020, s. 20.

červenec

K minulosti a současnosti cyklistiky na Jihu (1): kola v éře spolků, web Po stopách minulosti, červenec 2020.

srpen

K minulosti cyklistiky na Jihu 2: cyklistika za 2. světové války, Jižní listy, srpen 2020, s. 21.

K minulosti cyklistiky na Jihu 2: cyklistika za 2. světové války, web Po stopách minulosti, srpen 2020

září

Kino Luna: nejzdařilejší občanská stavba roku 1970 slaví půlstoletí, bulletin Krásná Ostrava 03/2020, září 2020. (není dostupné online)

říjen

I v našem obvodě naleznete kulturní památky, Jižní listy, říjen 2020, s. 29.

Hulváky a jejich pojmenování, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, říjen 2020, s. 4.

listopad

Devadesát let od vzniku první tramvajové dráhy v Hrabůvce, Jižní listy, listopad 2020, s. 21.

90 let od vzniku první tramvajové dráhy v Hrabůvce, web Po stopách minulosti, listopad 2020.

Do Šimakovca? Do Hulvák! Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, listopad 2020, s. 6.

František Novák se dočkal pamětní desky, Národní osvobození 22-23/2020, s. 3.

prosinec

O nejstarších hostincích v Hulvákách, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák, prosince 2020, s. 4.

Od dřevěného kostela po zděný aneb Od Marka k Panně Marii, Jižní listy, prosinec 2020, s. 22.

K nejstarším dějinám Výškovic, časopis Poodří 1/2020. (není dostupné online)

Vraťte se společně s námi zpět do dob, kdy k sobě měli lidé o Vánocích blíž a kdy dárky plnily jen roli praktickou, Zpravodaj Centrum, prosinec 2020, s. 12 a 13.

2019

leden

Rudná ulice: spojnice mezi východem a západem Ostravy, Jižní listy, leden 2019, s. 17.

únor

Počátky Sokola v Hrabůvce I (v letech 1903–1918), Jižní listy, únor 2019, s. 17.
22. února 1959: otevření kulturního domu NHKG, web Po stopách minulosti, únor 2019.
Dějiny Sokola v Hrabůvce, 1903–1928, web Po stopách minulosti, únor 2019.

březen

Počátky Sokola v Hrabůvce II (v letech 1918–1928), Jižní listy, březen 2019, s. 12.
Jubilejní kolonie v Hrabůvce se dočkala vlastní publikace, bulletin Krásná Ostrava, 01/2019, s. 18–21.

duben

Historie tramvajové trati Vítkovice – Zábřeh-Družstvo – Bělský les, web Po stopách minulosti, 4. dubna 2019.

květen

Nejstarší fotografie zábřežského obyvatele a jeho odkaz, web po stopách minulosti, 2. května 2019.
Nejstarší fotografie zábřežského obyvatele a jeho odkaz, Jižní listy, květen 2019, s. 21.

červen

Před 80 lety byla vypálena židovská modlitebna v Zábřehu nad Odrou, Jižní listy, červen 2019, s. 21.
Minulost židovské komunity v Zábřehu nad Odrou v letech 1837–1939, bulletin Krásná Ostrava 02/2019, s. 24–27.

srpen

18. srpna 1969: aneb padesát let radnice Ostrava-Jih, Jižní listy, srpen 2019, s. 21.

září

František Novák, příslušník RAF ze Zábřehu nad Odrou, Jižní listy, září 2019, s. 21.
František Novák: příslušník RAF ze Zábřehu nad Odrou, web Po stopách minulosti, 18. září 2019.

říjen

Kina v našem obvodu před rokem 1989 aneb Kde jsme sledovali stříbrná plátna?, Jižní listy 10/2019, s. 19.

Minulost rybníků na katastru Zábřehu nad Odrou, Poodří 01/2019, s. 14–19.

listopad

Jak jsme žili před rokem 1989: kde jsme nakupovali?, Jižní listy 11/2019, s. 21.

prosinec

Předvánoční putování po kostelích našeho obvodu, Jižní listy 12/2019, s. 21.

2018

leden

1288: první zmínka o prostoru Zábřehu, Jižní listy, leden 2018, s. 21.
Výškovice slaví 610 let, web Po stopách minulosti, leden 2018.
O varhanách a varhanících v zábřežském kostele Navštívení Panny Marie, web Po stopách minulosti, leden 2018.

únor

Stanislav Mazurek – rodák z Výškovic, Jižní listy, únor 2018, s. 18.
Když zábřežští dali jména prvním ulicím, web Po stopách minulosti, únor 2018.
Únor 1948 a jeho dopady v Ostravě-Jihu, Jižní listy, únor 2018, s. 19.
Popsal Gregor Wolný Zábřeh v roce 1835 správně?, web Po stopách minulosti, únor 2018.

březen

První kniha o dějinách městského obvodu Ostrava-Jih, Krásná Ostrava, 01/2018, s. 18–19.
Emil Najzar: Zábřeh ve 40. letech, Jižní listy, březen 2019, s. 18.
Obvod ve světle topografií 18. a 19. století, Jižní listy, březen 2019, s. 19.
Posloupnost zábřežských duchovních správců 1784–1874 a osobnost P. Josefa Bilčíka, web Po stopách minulosti, březen 2018.

duben

Jaroslav Ermis – rodák ze starého Zábřehu, Jižní listy, duben 2018, s. 18.
Víte, co to jsou takzvané proudovky? Fenomén ve výstavbě Hrabůvky 50. let, Jižní listy, duben 2018, s. 19.
Josef Chalupník, otec Zábřehu-Družstva, web Po stopách minulosti, duben 2018.
Sestry ze starého Zábřehu vzpomínají, web Po stopách minulosti, duben 2018.

květen

Kronikářka Moravské Ostravy Lenka Kocierzová: Ostrava je moje krev, která se jako struska vylévá z kokil, Jižní listy, květen 2018, s. 19.
K historii, zábřežské rybniční sítě, web Po stopách minulosti, květen 2018.
Kino Luna: nejzdařilejší občanská stavba roku 1970, web Po stopách minulosti, květen 2018.
Jak a kdy byla založena ves Hrabůvka?, web Po stopách minulosti, květen 2018.
Co prozrazuje paskovský urbář z roku 1699 o Hrabůvce?, web Po stopách minulosti, květen 2018.

červen

KČV Blesk: První záblesk vlastenecké cyklistiky v Ostravě, Krásná Ostrava, 02/2018, s. 29–31.
Seznam hrdinů, po kterých jsou pojmenovány ulice obvodu Ostrava 3, web Po stopách minulosti, červen 2018.

červenec

Historie: Půlstoletí od 21. srpna 1968, Jižní listy, červenec 2018, s. 18.
Kaplička na Javůrkově ulici, kaplička rolníka Svobody, web Po stopách minulosti, červenec 2018.

srpen

Víte, jak získaly ulice Jubilejní kolonie svá pojmenování?, web Po stopách minulosti, srpen 2018.
Jan Ficek: naše cesta na Slovensko v srpnu 1968, web Po stopách minulosti, srpen 2018.
21. srpen 1968, web Po stopách minulosti, srpen 2018.

září

Přednášky o historii obvodu budou pokračovat, Jižní listy, září 2018, s. 13.
1938: rok otřesů československé demokracie, Jižní listy, září 2018, s. 17.
Kaplička sv. Josefa v Zábřehu nad Odrou, Krásná Ostrava, 03/2018, s. 34–35.

říjen

Noviny k stému výročí republiky, Po stopách minulosti, září 2018.
Požehnání kapličky se zúčastnily stovky lidí, Jižní listy, říjen 2018, s. 5
Vyhlášení samostatného Československa v jižní části Ostravy, Jižní listy, říjen 2018, s. 18.
Jan Gomola: muž z roku 1916, Jižní listy, říjen 2018, s. 19.
28. říjen 1918: co víme o událostech v současném Jihu?, web Po stopách minulosti, říjen 2018.

listopad

V našem obvodě rostou čtyři lípy republiky, Jižní listy, listopad 2018, s. 8.
Nejstarší pamětní kniha byla představena veřejnosti, Jižní listy, listopad 2018, s. 11.
1. světová válka a její dopady na území obcí na Jihu, Jižní listy, listopad 2018, s. 18.

prosinec

V Komorním klubu se bude křtít nová kniha, Jižní listy, prosinec 2018, s. 9.
Jubilejní kolonie slaví devadesátileté jubileum, Jižní listy, prosinec 2018, s. 16.
Vítkovické jubileum a jeho vliv na kolonii v Hrabůvce, Jižní listy, prosinec 2018, s. 17.

2017

leden

Pravěké nálezy ze Zábřehu nad Odrou, web Po stopách minulosti, leden 2017.

únor

Hostinec na fojtství, web Po stopách minulosti, únor 2017.

Heinrichsdorf byl první?, web Po stopách minulosti, únor 2017.

Zábřeh – původ pojmenování a dějiny do roku 1480, web Po stopách minulosti, únor 2017

březen

Jihan v zimě neusnul zimním spánkem, bulletin Krásná Ostrava 01/2017, s. 25–26.

Stopa Vojtěcha Martínka v Hrabůvce, web Po stopách minulosti, březen 2017.

duben

Historie a současnost tzv. II. moravskoostravského vodovodu v Bělském lese, web Po stopách minulosti, duben 2017.

Zábřeh v době třicetileté války, web Po stopách minulosti, duben 2017.

květen

Bělský les v literárním pojetí Evžena Sonntaga, web po stopách minulosti, květen 2017.

Vzpomínky zábřežského řezníka Zdeňka Váni, web Po stopách minulosti, květen 2017.

Co víme o dřevěném kostele sv. Marka v Zábřehu?, web po stopách minulosti, květen 2017.

Co prozradila Pamětní kniha o počasí v Zábřehu v letech 1869-1883?, web Po stopách minulosti, květen 2017.

červen

200 let od vynálezu jízdního kola a počátky cyklistiky na území našeho obvodu, Jižní listy, červen 2017, s. 21.

200 let od vynálezu jízdního kola a počátky ostravské cyklistiky, bulletin Krásná Ostrava 02/2017, s. 18–19.

Heda Čižmářová: na komárku jsem jezdila od 16 let, web po stopách minulosti, červen 2016.

Dobrá zpráva o záchraně starých křížů v Zábřehu, web Po stopách minulosti, červen 2017.

Vzpomínky Dany Gurecké na Vzorné sídliště Zábřeh – Bělský les, web Po stopách minulosti, červen 2016.

Architekt Arnošt Korner – nejen domy Jubilejní kolonie!, web Po stopách historie, červen 2016.

Stryk Švenda – slavná figurka z řad ostravských tuláků, web Po stopách minulosti, červen 2017.

červenec

Ke starým zábřežským křížům, Jižní listy, červenec 2017, s. 11.

Anna Vycudilíková: ševcová celým životem, web po stopách minulosti, červenec 2017.

Dagmar Šuranyi: mé dětství mezi statky na Horymírově ulici, web Po stopách minulosti, červenec 2017.

Cihelny v Zábřehu nad Odrou, web po stopách minulosti, červenec 2017.

Syrakovští z Pěrkova: držitelé (nejen) vsi Zábřehu, I. část, web Po stopách minulosti, červenec 2017.

srpen

Syrakovští z Pěrkova: držitelé (nejen) vsi Zábřehu, II. část: Jan Syrakovský, web Po stopách historie, srpen 2017.

29. srpna 1944: spojenecký nálet na Ostravu, Jižní listy, srpen 2017, s. 11.

29. srpen 1944: spojenecké bombardování Zábřehu, web Po stopách minulosti, srpen 2017.

Jiří Hovorka: náš dům stál v místě dnešního podchodu, web Po stopách minulosti, srpen 2017.

Vzorné sídliště Zábřeh – Bělský les aneb: Stalingrad, web Po stopách minulosti, srpen 2017.

Atanaska Panajotová: zelinářka s půlstoletou zkušeností, web Po stopách minulosti, srpen 2017.

září

Hlubiňák – Železňák – Novák – Horní, Jižní listy, září 2017, s. 17.

Obchodní středisko Železňák (Hlubiňák), web Po stopách minulosti, září 2017.

Palác kultury a sportu Vítkovice, web Po stopách minulosti, září 2017.

29. srpen 1944: Když spojenci bombardovali Zábřeh nad Odrou, bulletin Krásná Ostrava 03/2017, s. 24–25.

Co prozradil o Zábřehu urbář z roku 1616?, web Po stopách minulosti, září 2017.

říjen

Rudná ulice: spojnice mezi východem a západem Ostravy, web Po stopách historie, říjen 2017.

listopad

Zábřežská zahrada věčnosti, Jižní listy, listopad 2017, s. 10.

Osobnosti minulosti: Ladislav Šaman (1873–1924), web Po stopách minulosti, listopad 2017.

Oscheviův dopis o zábřežských z roku 1654, web Po stopách minulosti, listopad 2017.

Minulost a současnost zábřežského hřbitova, web Po stopách minulosti, listopad 2017.

prosinec

O zábřežských rybnících, Jižní listy, prosinec 2017, s. 10.

Zábřežská zahrada věčnosti, bulletin Krásná Ostrava 04/2017, s. 32–34.

Židovská komunita a modlitebna v Zábřehu nad Odrou, web Po stopách minulosti, prosinec 2017.

Emil Najzar: má 40. léta v Zábřehu, web Po stopách minulosti, prosinec 2017.

2016

květen

Spuštěn web nadrazivitkovice.cz.

červen

Polanecká spojka a nádraží Vítkovice na webu, bulletin Krásná Ostrava 02/2016, s. 18–19.

prosinec

Obecní hřbitov v Hrabůvce, bulletin Krásná Ostrava 04/2016, s. 24–26.

Jihneme Jihem, bulletin Krásná Ostrava 04/2016, s. 26.

2015

prosinec

Za hezčí nádraží Ostrava-Vítkovice, bulletin Krásná Ostrava 04/2015, s. 11–12.