Zájem o historii Ostravy a Ostravska se u mne projevil již na základní škole. Po vychození gymnázia v Ostravě-Hrabůvce a vystudování dvouoboru Český jazyk a literatura + historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity jsem se krátce po ukončení studia stal kronikářem městského obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o obvod v jižní části města Ostravy, který je na ploše 16,31 km² tvořen někdejšími samostatnými obcemi Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka, Výškovice a novodobým sídlištěm Dubina a Bělský Les. Žije zde více než 100.000 obyvatel, takže je stále o čem psát. Minulost obvodu byla dosud nepopsána, takže působiště historie je opravdu rozsáhlé.

Kronikář na plný úvazek, to je republiková rarita. Můj pracovní život je však kromě psaní kroniky obvodu vyplněn přednáškovou činností (zejména v rámci radnice, poboček Knihovny města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě ad.), komentovanými prohlídkami pro obvod, publikační činností (měsíční zpravodaj, příprava knih o minulosti obvodu, psaní příspěvků do zájmových časopisů). Podílím se také na přípravě výstav z historie obvodu, moderování nebo na vzdělávacích akcích.

Také v mimopracovním životě se věnuji obdobným činnostem (komentované prohlídky pro  Moravian-Silesian Tourism, turistické skupiny i jednotlivce, pořádání besed, cyklovýletů apod.).  Zájemcům o historii města nabízím příspěvky na své facebookové stránce Lexikon Jihu. Stránka vytváří unikátní album minulosti jižní části Ostravy, do nějž přispěla řada obyvatel svými rodinnými i autorskými snímky (původní stránky v provozu od r. 2011, nynější od září 2019). Díky mému návrhu v participativním rozpočtu m. ob. Ostrava-Jih byla roku 2018 uvedena do původní podoby kaplička sv. Josefa v Zábřehu nad Odrou a o rok později zvonička na místní hřbitově. V roce 2020 pak vyhrála záchrana jediného pramene v zábřežském Korýtku a vybudování pomníku tramvajové dráze do Pískových dolů. Jsem také aktivista podporující stavbu železniční stanice Ostrava-Vítkovice, k čemuž vedu web nadrazivitkovice.cz.

Ve svém volném čase se rovněž zapojuji do příprav publikací zaměřených na historii a současnost Ostravy a jejího okolí. V roce 2021 jsem napsal pro nakladatelství Albatros Procházky Ostravou: Krok za krokem ulicemi města.

Máte-li zájem o ostravskou minulost, mohu vám nabídnout své znalosti i rady. Jsem rád i za poskytnutí historických snímků a předmětů trojrozměrné povahy, které jsou spjaty s minulostí Ostravy a Ostravska. Kontaktovat mne můžete na pracovním emailu petr.prendik@ovajih.cz