V rámci své činnosti popularizátora ostravské historie jsem od roku 2015 provázel návštěvníky při komentovaných vycházkách po různých částech Ostravy v rámci činnosti kronikáře Ostravy-Jihu a MoravianSilesian Tourism. Vzhledem k množství sesbíraných informací a poznání jednotlivých čtvrtí města jsem se v červnu 2020 rozhodl založit projekt komentovaných vycházek Ostravské pěšiny, který místním i přespolním přibližují historické, přírodní, jazykové, kulturní a jiné zajímavosti Ostravy.

Aktuální nabídku komentovaných vycházek a veškeré informace o projektu naleznete na webu Ostravskepesiny.cz.

Vlastním Český národní průkaz pro průvodce II. stupně. V případě zájmu o průvodcovské služby mě kontaktuje na emailu ostravskepesiny@gmail.com.