Petr Lexa Přendík (*1991, Ostrava–Vítkovice)

kronikář – velocipedista – dobrovolník – spolkař – sběratel – genealog

Po vystudování dvouoboru Český jazyk a literatura + historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity jsem začal v červnu 2017 profesně působit jako kronikář městského obvodu Ostrava-Jih. od té doby jsem se podílel na tvorbě řady publikací, pravidelně přispívám do zájmových a regionálních časopisů svými články zaměřenými na historii a současnost regionu. Věnuji se také občanské genealogii. Jsem členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, spolku Pestré vrstvy a jsem spoluzakladatel Klubu českých velocipedistů Moravan v Ostravě-Hrabůvce. Jako dobrovolník působím v pobočce Knihovny města Ostravy na Závodní ulici v Hrabůvce, kde připravuji pořady (nejen) pro pamětníky. Od roku 2020 provádím zájemce jednotlivými částmi Ostravy pod svým vlastním projektem Ostravské pěšiny. V letech 2018 a 2019 jsem byl za svou činnost nominován na ocenění Osobnost Moravskoslezského kraje.

Zajímám se o historickou cyklistiku, nejen o sběr, renovace a užívání jízdních kol, ale také o minulost velocipedistických spolků, které působily na území severní Moravy a Slezska. Věnuji se dlouhodobě počátkům cyklistiky v Ostravě. Jsem předsedou Klubu českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s., který pořádá pravidelné cyklojízdy na historických kolech v dobovém oděvu.

Můj volný čas vyplňuje aktivní cyklistika, renovace historických předmětů, výlety a organizování společenských akcí. Rád se toulám jesenickou krajinou, jejíž minulost také zevrubně studuji. Zajímám se také o český kubismus, který studuji po všech jeho stránkách.