Mezi mé koníčky i nabízené služby patří tvorba rodokmenů. Každý z nás v průběhu života pocítí touhu najít své kořeny, poznat příběhy svých předků. Cesta k poznání však bývá dosti komplikovaná. Vede přes návštěvy matričních úřadů, archivů, hřbitovů, jsou to desítky hodin práce v online archivních badatelnách. Výsledkem však může být nalezení vlastních kořenů a zasazení sebe sama do staletého příběhu.

Do jakého období je možné dojít?

Každý rodokmen je něčím specifický. Někdy se podaří dojít po otcovské linii až do období okolo roku 1620, jindy příběh skončí daleko dříve s ohledem na dochované matriky a dohledatelné záznamy. Vždy je potřeba počítat s tím, že nějaký článek řetězu bude chybět. Častou komplikací bývá hledání záznamů v oblasti dnešního Polska.

Jaký je postup při tvorbě rodokmenu?

1.) Nejprve se sejdeme a zjistíme, které všechny informace na začátku pátrání máme. Sepíšeme si základní přehled o všech příbuzných a zapíšeme si vše, co si pamatujete. Pokud nyní držíme v ruce dokumenty starší sta let, začnu pracovat na hledání předků online formou v digitálních badatelnách. Pokud tak staré záznamy nemáme, vyšlu vás na příslušný matriční úřad s potřebnými dokumenty k tomu, aby vám zde zhotovili kopie matričních záznamů. V ideálním případě půjdu s vámi, abychom získali vše, co se nám bude hodit.

2.) Tvorba samotného rodokmenu zabere spousty času. Někdy se sice povede najít vše do 14 dní, někdy však výzkumný proces trvá i půl roku. Vše záleží na množství mého pracovního času a také na složitosti hledání. Některé matriky mají na konci zápisů uveřejněn jmenný seznam (rejstřík), který hledání urychluje; většina matrik ho však nemá, a tak musím pročítat celé knihy řádek po řádku.

3.) Během hledání a nacházení záznamů tvořím v MS Excelu rodový strom se zaznačením jména, příjmení, datem a místem narození, křtu a úmrtí a s naznačením příbuzenských vazeb a sňatků. Excelovský soubor jsem schopen poté vytisknout na jeden velkoformátový papír.

4.) Pokud máte zájem o kopie všech matričních záznamů, vytisknu vám je a mohu vám je za příplatek také přepsat do současného písma a také přeložit (záznamy jsou psány často německy a latinsky).

5.) Chcete-li mít rodokmen zarámovaný ve vzhledné grafické podobě, mohu zařídit i toto (kompletní tvorba grafiky, schválení, tisk, rámování). Spolupracuji s renomovaným grafikem a s rodinným sklenářstvím v Brušperku, které nabízí nekonečné množství rámovacích prací.

6.) Máte-li jiné speciální požadavky, sdělte mi je a budu se snažit vašim přáním vyhovět.

Cena za zpracování rodokmenu je individuální

Cena za rodokmen bývá individuální. Pohybuje se s ohledem na časovou náročnost mezi 200–300 Kč za vyhledaný záznam. V této základní službě obdržíte digitální kopie všech nalezených záznamů, které jsou popsány příslušnými jmény a letopočty + rodový strom vytvořený v MS Excelu. Ostatní práce jsou za příplatek dle domluvy předem.